Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:113/2020
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79(5)(A)
Karar Konusu:SEÇİM SÜRESİNCE YAPILAMAYACAK İŞLER - SAĞLIK BAKANLIĞI İSTİHDAM TALEBİ - YSK’DAN İZİN TALEBİ – ZORUNLU HALİN VARLIĞI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Sağlık Bakanlığı 8 Eylül 2020 tarihli bir yazı ile Yüksek Seçim Kurulu’na başvurarak Türkiye Cumhuriyeti’nde ihtisasını tamamlayarak Göğüs Hastlıkları Doktoru olan Hekimin zorunlu hizmetini yapmak üzere Devlet Hastanesinde istihdamının Covid-19 pandemi sürecinde elzem olduğunu belirterek istihdamın seçim yasakları kapsamında olup olmadığı konusunda görüş talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu meseleye ilişkin olarak iki karar verdi: Kurul çoğunluk kararında 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79(5) (A) maddesi altında zorunlu hizmet de dahil olmak üzere her ne ad altında olursa olsun her türlü atamanın seçim yasakları kapsamında olduğunu bununla beraber bu kuralın istisnasının aynı maddenin koşul bendinde kadro boşalması ve kamu yararı bakımından gereklilik ve aciliyet bulunması hallerinde kamu sağlık çalışanı istihdam edilebileceği şeklinde ön görüldüğünü doktor kadrolarında boş kadro olduğunun Sağlık Bakanlığınca belirtildiğini pandemi koşullarında göğüs hastalıkları uzmanının istihdam edilmesinin kamu yararı bakımından gerekli ve acil olduğunu zorunlu hizmet yapacak Hekimin kamu sağlık çalışanı kapsamında değerlendirilememekle birlikte KKTC’de pandemi koşullarının sürmekte olduğu göz önünde tutularak bu aşamada ülkede olağandışı bir durumun yaşanmakta olduğunu görev yapacak kişinin göğüs hastalıkları ihtisası yapan bir hekim olduğu ve bu koşullarda böyle bir hekimin hizmetlerine zaruri ihtiyaç duyulduğunu içinde bulunulan dönem itibarıyla bu hekimin istihdam edilmesi için başka çare de bulunmadığı göz önünde tutularak zaruret hukuku altında 79(5) (A) maddesine rağmen bu kişinin 2020 Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi sürecinde göreve başlatılmasının seçim yasakları kapsamında tezekkür edilmemesi gerektiğine karar verdi.Yüksek Seçim Kurulu’nun bir üyesinin vermiş olduğu azınlık kararında ihtisasını tamamlayarak zorunlu hizmetini yapmak üzere Bakanlığa başvuruda bulunanların göreve başlatılması konusunun Yüksek Seçim Kurulu’nun gerek 21/2013 gerekse 84/2018 sayılı kararlarında incelenip bu işlemlerin seçim yasakları kapsamında olduğuna karar verildiğini bu konuya ilişkin olarak en son verilen karar olan 84/2018 sayılı karardan sonra yasal bir değişiklik olmadığı da göz önüne alındığında ilgili istihdam talebinin seçim yasakları kapsamında olduğuna karar verilmesi gerektiğini belirtti. Yüksek Seçim Kurulu sonuç olarak mezkûr hekimin zorunlu hizmetini yapmak üzere istihdamının seçim yasakları kapsamında olmadığına oy çokluğu ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon