Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:111/2020
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79(5)(A)
Karar Konusu:SEÇİM SÜRESİNCE YAPILAMAYACAK İŞLER – ASKERİ OKUL MEZUNLARININ TAYİN VE NASBI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) 3 Eylül 2020 tarihli bir yazı ile Yüksek Seçim Kurulu’na başvurarak A) 15/1979 sayılı Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası’nın 49’uncu maddesi altında 30-31 Ağustos 2020 tarihlerinde askeri okullardan mezun olan personelin Bakanlar Kurulu Kararı ile nasıplarının yapılması işleminin ve B) 2020 yılında Askeri okullara gönderilecek öğrencilerin temini kapsamında icra edilen sınavların mülakatlarının seçim yasakları kapsamında olup olmadığı konusunda Kurul’un görüşünü talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu meseleye ilişkin olarak iki karar verdi: Kurul çoğunluk kararında askeri okullardan mezun olan personelin Bakanlar Kurulu Kararı ile nasıplarının yapılması işleminin 5/1976 sayılı Seçim Ve Halkoylaması Yasası’nın 79(5)(A) maddesinde düzenlenen atama kapsamına girdiğini ilaveten 2020 yılında Askeri okullara gönderilecek öğrencilerin temini kapsamında icra edilen sınavların mülakatlarının aynı şekilde mezkûr Yasa maddesi altında düzenlenen sınav niteliğinde olduğundan ve mezkûr Yasa’nın 79(5)(A) maddesindeki istisnalar içinde yer almadığından seçim yasakları kapsamı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Kurulun bir üyesince verilen azınlık kararında ise başvuru yazısının B) paragrafında yer alan “2020 yılında askeri okullara gönderilecek öğrencilerin temini kapsamında sınav mülakatı işlemleri”nin 5/1976 sayılı Seçim Ve Halkoylaması Yasası’nın 79(5)(A) maddesinde düzenlenen atama kapsamına girmediği bu nedenle konu işlemin seçim yasakları kapsamı içerisinde değerlendirilemeyeceği belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu sonuç olarak oy çokluğuyla her iki işlemi de seçim yasakları kapsamında değerlendirdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon