Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:109/2020
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79(5)(A)
Karar Konusu:SEÇİM SÜRESİNCE YAPILAMAYACAK İŞLER – ATAMA – İSTİHDAM - VEKALET
Karar Özeti:

Karar Özeti: Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı 27 Ağustos 2020 tarihli bir yazıyla Yüksek Seçim Kurulu’na başvurarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürünün 28 Ağustos – 4 Eylül 2020 tarihleri arasında izne çıkacağını ve ilgili Bakanlığın işlerin aksamaması için Komisyonun III.Derece Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şube Amirine vekalet vermesini talep ettiğini belirtti ve bu konuda görüş istedi.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu bu konuda iki karar verdi: Yüksek Seçim Kurulu çoğunluk kararında 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79 (5)(A) maddesine göre izne çıkan Müdür yerine işlerin aksamaması için belirtilen tarihler arasında Şube Amirine vekalet verilmesinin bir “atama” sayılmayacağına bu nedenle konunun seçim yasaklarına kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu’nun iki üyesi ise azınlık kararında vekalet verilmesinin “atama” niteliğinde bir işlem olduğuna ve Yasa’nın 79 (5)(A) maddesine göre seçim yasakları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu sonuç olarak oy çokluğuyla görüş talebine konu vekalet işleminin seçim yasakları kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon