Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:35/2020
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79(5)(A)
Karar Konusu:SEÇİM SÜRESİNCE YAPILAMAYACAK İŞLER – ATAMA - İSTİHDAM
Karar Özeti:

Karar Özeti: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) 5 Mart 2020 tarihli bir Yazı ile Yüksek Seçim Kurulu’na başvurarak; Kurum Yönetim Kurulunun Kurum’da part-time statüde çalışmakta olan personelin bir kısmının yürüttükleri görevler çalışma şartları ve Kurum’un işlevsellik bakımından ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Akitli/Kaşiyeli statüde çalıştırılmaları konusunda bir karar ürettiğini bu çerçevede 31 Aralık 2018 tarihinden önce Kurum’da çalışmayan Part time statüsündeki 43 personel için Akitli/Kaşiyeli Hizmet Sözleşmelerinin hazırlanıp imzalanması için Kurum Müdürüne yetki verildiğini ancak akitlerin hazırlanması zaman aldığından akitlerin henüz imzalanamadığını ve 26 Nisan 2020’de gerçekleştirilecek olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi dolayısıyla 1 Mart 2020’de başlayan seçim yasakları kapsamına girdiğini belirterek Yüksek Seçim Kurulu’ndan mezkûr sözleşmelerin imzalanması için onay talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası madde 79(5)(A) uyarınca; “Devlet hizmetinde Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık ve Bakanlıklarda ve bunlara bağlı daire kurum ve kuruluşlarda kamu tüzel kişiliklerinde katma bütçeli veya döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda kamu iktisadi teşebbüslerinde veya kamu iştiraki ile kurulan teşebbüs müessese ve işletmelerde ve Belediyelerde memur zorunlu hizmet personeli işçi ve sözleşmeli de dahil olmak üzere her ne ad altında olursa olsun atama ve her türlü terfi barem ayarlaması ve kaza sınırları içerisinde görev yeri değiştirme hariç nakil işlemlerinin ve bu işlemlere ilişkin her türlü sınavın yapılması durdurulması” gerektiğini belirterek Kurum personeli ile ilgili her türlü terfi ve buna bağlı değerlendirme işleminin seçim süresince yapılamayacağına oy birliğiyle karar verdi ve başvuruyu reddetti.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon