Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 49/2005
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79
Karar Konusu:SEÇİM SÜRESİNCE YAPILAMAYACAK İŞLER – SPOR FEDERASYONLARININ BÖLÜNMESİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Milliyetçi Adalet Partisi 26/1/2005 tarihinde Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak 6 Aralık 2004 tarih ve 180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 40/2004 sayılı Beden Eğitimi ve Spor (Değişiklik) Yasasının 5. maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Spor Federasyonlarının tek spor branşında faaliyet göstermelerinin öngörüldüğünü ve bu konudaki düzenlemelerin yapılabilmesi için Federasyonlara 6 aylık bir süre tanındığını hal böyle iken Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın münferit branşlara bölünmesi söz konusu olan Federasyonlara gönderdiği 29 Aralık 2004 tarih ve Sp.D./12-1/05 sayılı yazısı ile bölünme işleminin 4 Şubat 2005 tarihine kadar yapılmasını istediğini mevcut siyasal iktidarın büyük ortağı CTP’nin seçim öncesinde Teakwondo-Judo-Karate Federasyonu Su Sporları Federasyonu Herkes İçin Spor Federasyonu ve Jimnastik Federasyonunu bölerek bu dört federasyondan yirmiye yakın yeni federasyon yaratmak suretiyle seçim öncesinde bu federasyonlara yapılacak atamalar ve düzenlemeler ile kendi yandaşlarına avantajlar sağlamayı ve Spor Fonlarından daha fazla kaynak elde etmeyi amaçladığını iddia etti ve Federasyonların bölünmesi işleminin seçim öncesinde gerçekleştirilmesinin Seçim Yasaklarına aykırı olacağı düşüncesini taşıdıklarını konunun Yüksek Seçim Kurulunca değerlendirilerek bölünme işleminin seçimlerden önce gerçekleştirilmesine engel olunmasını talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Spor Dairesinin 40/2004 sayılı Beden eğitimi ve Spor (Değişiklik) Yasası’nın 5(1) maddesi uyarınca işlem yaptığını bu işlemin hali hazırda seçim yasakları ile bir ilgisi olmadığını belirtti ve başvuruyu oy birliğiyle reddetti.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon