Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 38/A/2005
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY: Md. 46(3)(4)(5)
Karar Konusu:SANDIK SEÇMEN LİSTELERİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Cumhuriyetçi Türk Partisi 24/1/2005 tarihinde Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak Mehmetçik ve Yedikonuk seçim çevrelerinde isimleri belirtilen kişilere ilişkin olarak seçmen listesinde gösterilen adreslerde kalmadıkları gerekçesiyle sözkonusu mahalle muhtarlarından alınan belgeler ile birlikte İskele İlçe Seçim Kuruluna süresi içerisinde itiraz edildiği ve bu kişilerin isimlerinin ilgili seçmen listelerinden silinmesinin istendiğini 24/1/2005 tarihinde İskele İlçe Seçim Kurulunda yapılan görüşmede söz konusu Muhtarların da şahadet vermelerine rağmen itirazlarının reddedildiğini belirtilerek Seçimlerle ilgili en yetkili organ olan Yüksek Seçim Kurulunun elinde olması gereken tüm bilgi ve belgelere dayanarak itirazlarına dair bir karar vermesini talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 46(5) maddesi gereği “İlçe Seçim Kurulu Başkan ve Üyeleri”nin 46(3) maddesi gereği yapılan itirazlar ve 46(4) maddesi gereği yapılan başvuruları tetkikte yargıç sıfatı ile hareket ettiklerini bu konulara ilişkin olarak verdikleri kararların kesin olduğunu belirtti ve itirazı oy birliğiyle reddetti.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon