Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 38/2005
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 58(4)
Karar Konusu:PARTİLİ ADAYIN KABUL BEYANI
Karar Özeti:

Karar Özeti: “2005 Milletvekilliği Genel Seçimleri”nde Lefkoşa İlçesi Milliyetçi Adalet Partisi Listesinde aday olarak gösterilen kişi Lefkoşa İlçe Seçim Kuruluna yaptığı yazılı başvuruyla anılan partiden muvafakati dışında aday gösterildiğini muvafakat belgesi ikamet belgesi polis karakter belgesi kimlik kartı ve askerlik terhis belgesi vermediğini beyanla kesinlikle aday olmadığını ve aday listelerinden adının silinmesini talep etti. Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu verdiği kararında Milliyetçi Adalet Partisi’nin müracaat edenin rızası hilafına yaptığı adaylık başvurularının başvuranı ilgilendirdiği oranda yok sayılmasına başvuranın isminin listeden çıkarılmasına ve durumun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesine karar verdi.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu bilgisine sunulan ve Milliyetçi Adalet Partisi tarafından da herhangi bir itiraza uğramamış İlçe Seçim kurulu kararını değerlendirerek 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 58(4) maddesi gereği partiden aday olarak gösterilmeyi kabul ettiğini ve başka partiden aday gösterilmeyi kabul etmediğini gösteren beyanı sunmayan ve sunmayacağını belirten adayla ilgili verdiği karar doğrultusunda adayın isminin kesinleşen aday listelerinde yer almamasına oy birliğiyle karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon