Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 36/2005
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 58(4)
Karar Konusu:PARTİLİ ADAYIN KABUL BEYANI
Karar Özeti:

Karar Özeti: “2005 Milletvekilliği Genel Seçimleri”nde Girne İlçesi Milliyetçi Adalet Partisi Listesinde aday olarak gösterilen 2 aday Girne İlçe Seçim Kuruluna yaptıkları yazılı başvurularla anılan partiden muvafakatleri dışında aday gösterildiklerini muvafakat belgesi ikamet belgesi polis karakter belgesi kimlik kartı ve askerlik terhis belgesi vermediklerini beyanla kesinlikle aday olmadıklarını ve aday listelerinden adlarının silinmesini talep ettiler. Girne İlçe Seçim Kurulu her iki adayla ilgili olarak verdiği kararlarında Milliyetçi Adalet Partisi’nin müracaat edenin rızası hilafına yaptığı adaylık başvurularının kişileri ilgilendirdiği oranda yok sayılmasına anılan kişilerin isimlerinin listeden çıkarılmasına ve durumun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesine karar verdi.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu bilgisine sunulan ve Milliyetçi Adalet Partisi tarafından da herhangi bir itiraza uğramamış İlçe Seçim kurulu kararını değerlendirerek 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 58(4) maddesi gereği partiden aday olarak gösterilmeyi kabul ettiklerini ve başka partiden aday gösterilmeyi kabul etmediklerini gösteren beyanı sunmayan ve sunmayacağını belirten iki adayla ilgili verdiği karar doğrultusunda iki adayın isminin kesinleşen aday listelerinde yer almamasına Muvafakat belgesi vermemesine rağmen isminin konulmasına sözlü de olsa onay veren ve buna yazılı itiraz etmeyenlerin isminin kesinleşen aday listelerinde yer almasına oy birliğiyle karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon