Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 7/2018
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 65 187
Karar Konusu:PROPAGANDA - SOSYAL MEDYA MESAJLARI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 6.1.2018 tarihinde Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak sosyal medyada yapılan propaganda yasağını ihlal eder nitelikteki paylaşımlar konusunda gereğinin yapılmasını talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Sosyal Medya üzerinden yapılan paylaşımların 6.1.2018 saat 18.00’den sonra yürürlükte olan propaganda yasağını ihlal ettiğini ve 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 187. maddesine aykırılık oluşturduğunu Kurul olarak sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları durdurma olanaklarının Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu aracılığı ile de olsa bulunmadığını belirttikten sonra CTP’nin şikayet konusu ettiği sosyal medya paylaşımılarının şikayete konu kurum tarafından yapılıp yapılmadığının ve bir suç oluşup oluşmadığının tespiti için konunun Polis Genel Müdürlüğüne iletilmesine oy birliği ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon