Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 4/2018
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 20(13)
Karar Konusu:YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ – SEÇİM VE HALKOYLAMASI YASASINA AYKIRI OLAN VE SEÇİMLERE MÜDAHALE NİTELİKLİ İŞLEMLER
Karar Özeti:

Karar Özeti: Yüksek Seçim Kurulu bir şahsın oluşturduğu kendine ait internet sayfasında yer alan ve tıklanması halinde seçmenin geçerli oy kullanıp kullanmadığının sorgusunun yapılabildiğini iddia eden yayının varlığının bilgisine gelmesi üzerine konuyu inceledi.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 20(13) maddesi uyarınca “http.//www.kamilerguler.com/ secim2018” sitesinde “oyum geçerli mi” sorgulamasını yapmak üzere hazırlanan yazının seçmen iradesini açığa çıkarabilecek nitelikte olduğu ve bir oy pusulasının geçerliliği ile ilgili karar verme yetkisinin sadece sandık kurullarının ilçe seçim kurullarının ve en son Yüksek Seçim Kurulunun uhdesinde olduğundan kaldırılmasına yazı kaldırılmadığı takdirde sitenin kapatılmasına oy birliği ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon