Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 17/2017
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79(5)(F)
Karar Konusu:SEÇİM DÖNEMİNDE YAPILAMAYACAK İŞLER - İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ DONANIM YAZILIM VE HİZMET ALIMI İHALESİ - YSK’DAN İZİN TALEBİ –ZORUNLU HALİN VAROLMADIĞI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Sistem Co. Ltd. Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak 385/2017 nolu İhtiyat Sandığı Dairesi bilgi teknolojileri donanım yazılım ve hizmet alımı ihalesinin seçim süreci içinde devamına izin verilmesini talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu mezkûr ihalenin 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79 (5) (F) maddesi uyarınca seçim süreci içinde devam etmesni zorunlu görmediğinden talebin oy birliğiyle reddine karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon