Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 44/2006
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md.68(1)(5) Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası Md. No: 5(18)
Karar Konusu:PROPAGANDA – DEVLET RADYO VE TELEVİZYONLARINDA PROPAGANDA YAPILMASININ KOŞULLARI
Karar Özeti:

Karar Özeti: 25 Haziran 2006 tarihinde yapılacak Milletvekilliği ara seçiminde Lefkoşa İlçesinden Özgürlük ve Adalet Partisi Milletvekili adayı olan Başvuran Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak seçimlerde 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 68(1) maddesi tahtında Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan propaganda yapmak üzere müracaatta bulundu.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Başvuranın Partisinin Yasanın 68(1) maddesinde propaganda için belirtilen nitelikleri haiz olmadığını belirterek Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nda propaganda yapamayacağına bununla birlikte 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 68(5) maddesi ve Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasasının Yayın İlkelerini belirleyen 5(18) maddesi kuralları çerçevesinde yapılması muhtemel açık oturumlarda Siyasal Parti veya bağımsız adaylara veya temsilcilerine fırsat eşitliğinin tanınması gerektiğini bu maddelere uygun olarak yapılacak açık oturum ve tanıtma programlarında Başvurana ve tüm parti ve bağımsız adaylara hazır bulunma fırsatı verilmesi gerektiği hususunun Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’na hatırlatılmasına karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon