Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 28/2006
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 20 79
Karar Konusu:SEÇİM DÖNEMİNDE YAPILAMAYACAK İŞLER - BELEDİYENİN AÇTIĞI İHALENİN NETİCELENDİRİLMESİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Cumhuriyetçi Türk Partisi temsilcisi vasıtasıyla Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak Lefkoşa İlçe Seçim Kurulunun 10/2006 no’lu ve 13.5.2006 tarihli kararı ile Lefkoşa Türk Belediyesinin “seçim takviminin başlamasından itibaren herhangi bir ihalenin neticelendirilmesinin seçim yasaklarına girdiğine karar verdiğini halbuki Yüksek Seçim Kurulu’nun 26/2006 no’lu kararında ihalelerin Seçim ve Halkoylaması Yasası kapsamında olmadığı yönünde karar verdiğini belirterek Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu kararının iptalini talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu İhalelerin 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasında belirlenen yasaklar kapsamında iş olmadıklarını belirterek Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği seçim takviminin başlamasından itibaren herhangibir ihalenin neticelendirilmesinin seçim yasaklarına girdiği yönündeki 10/2006 no’lu ve 13.5.2006 tarihli kararını oy birliğiyle iptal etti.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon