Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 26/2006
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 20 79
Karar Konusu:SEÇİM DÖNEMİNDE YAPILAMAYACAK İŞLER - BELEDİYENİN AÇTIĞI İHALENİN NETİCELENDİRİLMESİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Güzelyurt Belediyesi avukatı vasıtasıyla Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak çıktığı ihaleye ilişkin olarak aldığı teklifleri değerlendirmesini ve ihaleyi kime vereceği hususunda karar üretmesini engelleyen ve bu konuda karar veren Güzelyurt İlçe Seçim Kurulunun 10/5/2006 tarih ve 6/2006 sayılı kararının iptalini talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Güzelyurt Belediyesinin değerlendirilmesi gereken ihalesinin Seçim ve Halkoylaması Yasasında belirlenen Seçim Yasakları kapsamında bir iş olmadığına bu nedenle Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nun Güzelyurt Belediye Meclisinin bahse konu ihale ile ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunup karar almaması ve ihaleyi neticelendirmesinin engellenmesi ile ilgili verdiği 10/5/2006 tarih ve 6/06 no’lu kararının iptaline oy birliğiyle karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon