Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 8/2006
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79
Karar Konusu:YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN DANIŞMA ORGANI OLMADIĞI - SEÇİM DÖNEMİNDE YAPILAMAYACAK İŞLER - CUMHURBAŞKANININ YEREL KURULUŞ ORGANLARI SEÇİMİ SIRASINDA DANIŞMAN VE ÜST KADEME YÖNETİCİSİ ATAYIP ATAYAMAYACAĞI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Cumhurbaşkanı Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak Yerel Kuruluş Organları Seçimi döneminde danışman ve üçlü kararname ile üst kademe yöneticisi atayıp atayamayacağı konusunda bilgi talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu öncelikle geçmiş yıllarda verdiği kararlarına atıfla danışma görevi yapmasının hukuk esaslarına aykırı olduğunu bununla birlikte görüş talebinin Cumhurbaşkanlığı makamından geldiğini dikkate alarak cevap verilmesinin uygun olacağını belirttikten sonra Cumhurbaşkanının da 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası kapsamında seçim yasaklarına dahil olduğuna karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon