Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 12/2008
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 65 51/1995 Belediyeler Yasası Md. No: 7 14
Karar Konusu:YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN YETKİSİ - KÖYÜN BAĞLI OLDUĞU BELEDİYENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Çamlıbel Köyü Muhtar ve azaları bir yazı ile Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak KKTC Bakanlar Kurulu’nun aldığı bir kararla Çamlıbel’in Lapta Belediyesine bağlanmasını kararlaştırdığını bu kararı alırken köy muhtarlığının görüşü alınmadığı gibi köy sakinlerinin de bu konudaki tercihlerinin sorulmadığını halbuki 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 14. maddesinde Belde Sınırlarının değiştirilmesinde yerel yönetim kuruluşlarının görüşlerinin alınacağının ifade edildiğini iddiayla Yüksek Seçim Kurulundan köy sakinlerinin Lapta Belediyesine veya herhangi bir Belediye’ye bağlanmayı tercih edip etmedikleri konusunda bir referandum düzenlenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 7. maddesi gereği referandum kararı alma yetkisinin Bakanlar Kurulu’na ait olduğunu Yüksek Seçim Kurulu’nun ancak Bakanlar Kurulu’nun alacağı referandum kararının gereğini yerine getirebileceğini belirterek bu aşamada Kurulun başvuruya konu talep doğrultusunda bir karar verme hususunda yetkisi olmadığı cihetle durumun yasal çerçevesinin bir yazı ile Çamlıbel Muhtarlığı’na bildirilmesine karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon