Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 31/2009
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 65 Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası Md. No: 5 (9)(11)(18)
Karar Konusu:PROPAGANDA – BASILI VE GÖRSEL YAYIN ORGANLARININ TARAFSIZLIĞI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Özgürlük ve Reform Partisi avukatları vasıtasıyla Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak Kanal T Televizyonu’nun ağırlıklı olarak Ulusal Birlik Partisi ile ilgili yayın yaptığını Özgürlük ve Reform Partisi ile ilgili hiçbir yayın yapmadığını iddiayla konu televizyon kanalının hak ve adalet ile eşitlik ilkelerine uymaya davet edilmesi hususunda gereğini talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Yayın Yüksek Kurulu’ndan taraflarına ulaştırılan 9 Nisan 2009 tarihli ve Kanal T yayınları ile ilgili bilgi veren yazıdan konu televizyon kanalında siyasi tartışma programlarında Özgürlük ve Reform Partisine diğer siyasal partilere kıyasla çok daha az yer verildiğinin açık bir biçimde görüldüğünü yayın kuruluşlarının 39/1997 sayılı Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’nın 5. maddesine özellikle bu maddenin (9) (11) ve (18) inci fıkralarına ve seçim süresince Yüksek Seçim Kurulu’nun televizyon kanallarına duyurduğu yansızlık dürüstlük ilkelerine özen göstermeleri gerektiğini belirtti. Yüksek Seçim Kurulu bu yasal gerçekler ışığında Kanal T televizyonunun seçim süresince yaptığı yayınlarda 39/1997 sayılı yasanın 5. maddesinde yer alan, Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan ilkelere uymadığı görüldüğünden adıgeçen televizyon kanalının Yayın Yüksek Kurulu tarafındanuyarılmasına ve yukarıda belirtilen ilkelere uygun yayın yapmaya davet edilmesine oybirliği ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon