Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 21/2010
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY.Md.65 150(2) 167(2)
Karar Konusu:PROPAGANDA – BASILI VE GÖRSEL YAYIN ORGANLARININ TARAFSIZLIĞI – ŞİKAYETİN DELİL VE GEREKÇEYE DAYANMASI GEREKTİĞİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Ulusal Brilik partisi temsilcisi bir şikayet dilekçesi ile Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak 18 Nisan 2010 tarihinde yayımlanmış Yenidüzen Havadis Haberdar ve Star Kıbrıs Gazetelerinin Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65(2) maddesini ihlal suretiyle seçim yasaklarına aykırı hareket ettiğini parti adayı Dr. Derviş Eroğlu aleyhine ve bağımsız aday Mehmet Ali Talat lehine propaganda amaçlı yayın yaptıklarını belirtti ve söz konusu gazetelerin ada genelinde dağıtımının derhal durdurulması ve dağıtımı yapılmış gazetelerin toplatılmasını talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Başvuranın şikayet yazısına şikayete konu gazetelerin ilgili sayılarının veya o sayılarda yer alan şikayet konusu yazıların eklenmediğini bunun Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın yapılan şikayetlere delil ve gerekçe gösterilmesini düzenleyen 150(2) ve 167(2) maddelerine aykırı olduğunu belirtti ve başvuruyu reddetti.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon