Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 12/2010
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:KKTC Anayasası Md. No: 7 99(1) SHY. Md. 9 56
Karar Konusu:SEÇİLEBİLME NİTELİKLERİ - CUMHURBAŞKANLIĞI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Başvuranlar Yüksek Seçim Kuruluna gönderdikleri bir yazı ile adaylardan Mehmet Ali Talat ın adaylığının KKTC Anaysasına aykırılık teşkil ettiği ve Mehmet Ali Talat ın söylemlerinin de bu çerçevede Anayasaya aykırılık teşkil ettiğini iddia ile adaylığının iptal edilmesini ayrıca KKTC Anayasasının 7. Maddesinin yorumlanması için de meselenin Anayasa Mahkemesine havalesini talep ettiler.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayında aranacak niteliklerin Anayasanın 99(1) maddesinde ve Seçim ve Halk Oylaması Yasasının 9’uncu maddesinde düzenlendiğini keza konu Yasa altında herhangi bir seçimde aday olamayacak olanların da aynı Yasanın 56’ncı maddesinde gösterildiğini Kurulun adayların başvurusundan sonra yalnızca Cumhurbaşkanlığı adaylığına başvuran adayların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasının 99(1) maddesinde ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın 9’uncu ve 56’ncı maddelerinde yazılı adaylık koşullarında eksiklik veya aykırılık bulunup bulunmadığını inceleyebildiğini yetkisinin bununla sınırlı olduğunu belirtti. Yüksek Seçim Kurulu devamla başvuruya konu adayın adaylığının gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasının ve gerekse Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın yukarıda belirttiği ilgili maddelerine aykırılık teşkil etmediğini belirtti ve başvuruyu reddetti.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon