Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 11/2010
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md.9(2)(3)
Karar Konusu:SEÇİLEBİLME NİTELİKLERİ - CUMHURBAŞKANLIĞI
Karar Özeti:

Karar Özeti: 18/04/2010 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi adaylardan birinin sağlık durumuna ilişkin olarak Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan rapor Yüksek Seçim Kurulunun bilgisine getirildi.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu raporu inceledikten sonra karara konu adayın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çok uzak olmayan bir geçmişte dört kez değişik sürelerle yatılı tedavi gördüğü adı geçenin hastalık dönemlerinde muhakeme etme ve gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu kendisini etkileyen akıl hastalığının tedavisi için koruyucu düzenli ilaç kullanmadığı bulgularına vardı. Ayırt etme gücünü uzak sayılmayacak bir geçmişte azımsanamayacak sürelerle yitirmiş olan Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde dört kez yatılı tedaviye alınan ve bunlara neden olan akıl hastalığının tedavisi için koruyucu ilaç kullandığı görülmeyen adayın yukarıda varılan akıl hastalığı ve/veya zayıflığı ile ilgili durumunun devam etmediğini ortaya koyamadığı gerçeği ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına aday olabilecek nitelikte olmadığı kararına vardı.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon