Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 28-29/2010
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY.Md.62 – 63(1)(a)
Karar Konusu:ADAYIN SEÇİLMİŞ SAYILMASI –TEK ADAY / BAĞIMSIZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYIN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: a)Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak İncirli Köyü Muhtar adayının Kooperatif Merkez Bankası Gazimağusa Şubesinde çalıştığını tek aday olması nedeni ile seçimi seçim yapılmadan kazanmış olduğunu bu durumda izne ayrılması gerekip gerekmediği konusunda atacağı adımlar için bilgi talep etti . b)Yüksek Seçim Kurulu yukarıdaki meseleye ilişkin toplantını yapıldığı gün aynı oturumda resen bağımsız olarak Belediye Meclis Üyeliğine adaylığını koyan bağımsız adayların adaylıktan çekilmesi halinde veya adaylığa aykırı bir durumları olması halinde partili adaylar gibi isimlerinin aday listelerinde seçim sonuna kadar kalıp kalamayacağını değerlendirdi.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: a) Yüksek Seçim Kurulu Başvuranın Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 62.maddesi uyarınca seçildiğini ve seçilmiş olduğunun 31 Mayıs 2010 tarih ve 86 sayılı Resmi Gazete’nin Ek.III A.E. 344’de nolu nüshasında yayımlandığını belirterek zorunlu izne ayrılmasına gerek olmadığına oy birliğiyle karar verdi. b) Yüksek Seçim Kurulu Seçim ve Halkoylaması Yasası madde 63 (1) (a) kuralının diğer şeyler yanında belediye meclisi aday listelerinin İlçe Seçim Kuruluna verilmesinden sonra adaylıktan çekilme veya adaylığa aykırılığın seçim sonuna kadar dikkate alınamayacağına ve listede değişiklik yapılamayacağına amir olduğunu bununla murad edinilenin siyasal partilerin oy kaybına uğramalarının önlenmesi olduğunu belirtti. Yüksek Seçim Kurulu devamla bağımsız adaylara ilişkin olarak böyle bir durum söz konusu olmadığından bağımsız belediye meclisi üyesi adaylarının adaylıktan çekilme veya adaylığa aykırılık hallerinde isimlerinin seçim sonuna kadar aday listelerinde kalması gerekmediğine oy birliğiyle karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon