Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 22/2013
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY.Md.79 (4)(A)
Karar Konusu:SEÇİM SÜRESİNCE YAPILAMAYACAK İŞLER – SÖZLEŞME SÜRESİ DOLAN SÖZLEŞMELİLERİN YENİDEN İSTİHDAMI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü sözleşmeli statüde istihdam edilip sözleşme süreleri seçim yasaklarının yürürlükte olduğu zaman dilimi içerisinde sona eren sözleşmeli personeller ile ilgili olarak sözleşme yenilenmesinin 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası na aykırı olup olmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna sordu.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Devlete bağlı Bakanlıklarda veya Dairelerde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve sözleşme süreleri seçim yasakları içerisinde sona erecek personelin sözleşme sürelerinin uzatılmasının değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79 (4)(A) maddesinde düzenlenen seçim yasakları kapsamında olduğuna oybirliğiyle karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon