Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 43/2013
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:KKTC Anayasası: Md. 1 8 68(2) 68(4) SHY.Md.136 (2)(a)(b) (3)(4)(a)(b)
Karar Konusu:ANAYASA MAHKEMESİNE HAVALE İSTEMİ – İLÇE SEÇİM KURULUNA İTİRAZ-BAĞIMSIZ ADAYIN ALDIĞI OYLAR
Karar Özeti:

Karar Özeti: 28/7/2013 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Lefkoşa İlçesinden bağımsız aday olarak seçime katılan Barış Mamalı seçime Lefkoşa İlçesinden TDP adayı olarak katılan Mehmet Çakıcıdan daha fazla oy aldığını kendisine oy veren seçmen sayısının Mehmet Çakıcıya oy veren seçmenden daha fazla olduğunu buna rağmen Lefkoşa İlçe Seçim Kurulunun TDP adayları arasında yer alan Mehmet Çakıcının Milletvekili seçildiğini ilan ettiğini kendisinin seçilenler arasında yer almadığını ileri sürerek Seçim ve Halkoylaması Yasasının 136ncı maddesinin (2)nci fıkrasının (a) bendi ile (2)nci fıkrasının (b) bendinin (3)üncü fıkrasının (4) üncü fıkrasının (a) ve (b) bendlerinin Anayasanın Başlangıç Kısmına 1 8 68(2) ve 68(4) maddelerine aykırı olduğunu iddia ederek konu maddelerin Anayasaya aykırı olup olmadıklarının karara bağlanması için Anayasa Mahkemesine havale edilmesini Yüksek Seçim Kurulundan talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu öncelikle İlçe Seçim Kurulunun verilerine dayanarak meseleyi inceledi ve İlçe Seçim Kurulunun verilerinden Barış Mamalı nın 3087 oy aldığını itirazına konu ettiği TDP den aday olan Mehmet Çakıcının ise 3286 oy aldığını belirtti. Yüksek Seçim Kurulu oy kullanan bir seçmenin bağımsız bir adaya oy vermesinin ancak oyunu karma olarak kullanması ile mümkün olduğunu ve oy verdiği bağımsız aday dışında en az 7 adaya daha oy verme zorunluluğu bulunduğunu belirtti. Yüksek Seçim Kurulu devamla seçmenin arzu ettiği takdirde bağımsız aday dışında en çok 15 adaya daha oy verme hakkını haiz olduğunu halbuki bir siyasal partiye vurulan bir mühürden o siyasal partinin her adayının sadece 1 oy aldığını siyasal partinin herhangi bir adayına mühür nedeniyle 1 den çok oy gitmediğini belirtti. Yüksek Seçim Kurulu Anayasaya aykırılık itirazlarına ilişkin olarak ise Anayasa Mahkemesinin Anayasaya aykırı olduğu iddia edilen 5/1976 sayılı Yasanın 136 ncı maddesinin (2) (3) ve (4) fıkralarının Anayasaya aykırı olduğu kararının verilmesi halinde bu maddenin ilgili fıkralarında yer alan kuralların uygulanamaz hale geleceğini bunun da beraberinde oy pusulalarında siyasal partiler ile partili ve bağımsız adaylara verilen oyların nasıl hesaplanıp dağıtılacağı sorusunu gündeme getireceğini ilaveten bu konudaki düzenlemenin tamamen ortadan kalkması sonucu ortada uygulanacak bir kural olmadığından Barış Mamalı nın Mehmet Çakıcı nın milletvekili seçilme kararının iptal edilmesi ve yerine kendisinin milletvekili olarak seçilmesi hususunda bir karar üretilmesi isteminin yasal dayanaksız kalacağını başka bir deyişle kendisine yarar sağlamayacağı bir sonucun doğacağını belirttikten sonra meselenin Anayasa Mahkemesine havale talebini reddetti.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon