Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 39/2013
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY.Md.70 71A Kamu Ve Özel Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayınları Yasası: Md. 5 34
Karar Konusu:PROPAGANDA - BASILI VE GÖRSEL YAYIN ORGANLARININ TARAFSIZLIĞI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Gazimağusa İlçesi bağımsız milletvekili adayı olan başvuran bir yazı ile Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak kamu ve özel yayın kuruluşlarının tarafsızlığı ile ilgili çekincelerini Kurula bildirdi.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu konu yazıya cevaben 28 Temmuz 2013 tarihindeki Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde radyo ve televizyonlarda yapılacak seçim propagandaları konusunda Yüksek Seçim Kurulu’nun benimsemiş olduğu ilkelerin Yayın Yüksek Kuruluna BRTK na ve tüm özel Radyo ve TV kanallarına 26 Haziran 2013 tarihinde gönderilen bir yazı ile hatırlatıldığını buna göre tüm radyo ve televizyon kanallarının seçim süresince 39/1997 sayılı Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasasının 5. maddesinde yer alan yayın ilkelerine ve aynı Yasanın 34. maddesi uyarınca yayınları düzenleme yetkisine sahip olan Yüksek Seçim Kurulunun benimsediği yansızlık ve dürüstlük ilkelerine uymak durumunda olduklarına dikkatlerinin çekildiğini ilaveten BRTK ile Özel Radyo ve Televizyonlara seçim süresince tarafsızlıklarını korumaları siyasal partilere ve adaylara fırsat eşitliği tanımaları ve Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın öngördüğü yasaklara uymaları gerektiği bildirildiğini belirterek bu yönde bilgilendirme içeren bir yazının Başvurana yazılı olarak tebliğine karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon