Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 38/2013
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY.Md.79
Karar Konusu:SEÇİM SÜRESİNCE YAPILAMAYACAK İŞLER – HAZİNE MALLARININ KİRALANMASI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Yüksek Seçim Kurulu’na bir yazı göndererek 69/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası kapsamında bulunan arazilerin uzun vadeli olarak özel ve tüzel kişilere kiralandığı ve kiracıların kiralanan yerleri izin almak kaydıyla başka bir yatırımcıya devir etme ve ayni hakkı ipotek verme haklarının bulunduğunu belirttikten sonra seçim yasakları döneminde sözleşme devri işletme devri ve ayni hakkı ipotek verme işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı konusunda Kuruldan bilgi talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda düzenlenen Seçim Yasakları arasında 63/1993 Sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası kapsamındaki mallarla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığını belirttikten sonra hazine mallarına ilişkin olarak yapılacak işlemlerin seçim yasakları kapsamında bulunmadığına oybirliğiyle karar verdi

.

Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon