Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:21/1976
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 8
Karar Konusu:DOĞUM TARİHİ SADECE AY VE YIL OLARAK GÖSTERİLENLERİN O AYIN SONUNDA, SADECE YIL OLARAK GÖSTERİLENLERİN İSE O YILIN SONUNDA DOĞDUKLARI ADDOLUNUR.
Karar Özeti:Daimi seçmen kütükleri ve sandık seçmen listelerinin düzenlenmesi konusu tezekkür edildi ve 1... 2... 3.... 4.... 5. 21 Mart 1976 tarihinde yapılan sayım ve yazım cetvellerinde doğum tarihi sadece ay ve yıl olarak gösterilenlerin o ayın sonunda, sadece yıl olarak gösterilenlerin ise o yılın sonunda doğmuş addolunmaları, binaenaleyh oy verme yeteneğine sahip olup olmadıklarının bu prensibe göre kararlaştırılması uygun görüldü.

Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon