Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 8/2014
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 9(2)(Ç) Fasıl154 Ceza Yasası : Md. 149 154
Karar Konusu:ADAYIN SABIKA KAYDI – SEÇİLEBİLME NİTELİKLERİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: İskele İlçesi Altınova Muhtar adayı Başvuran Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’nun vermiş olduğu 26/5/2014 tarih ve 80/2014 sayılı aday listesinden çıkarılmasına ilişkin karara karşı Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Başvuranın adaylığının düşürülmesine gerekçe olarak gösterilen 07/09/1978 tarihinde işlediği ve Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 154. ve 149. maddelerine istinaden yargılanıp ceza aldığı 13-16 yaş arası bir kızın ırzına geçmek ve 16 yaşından küçük kız kaçırmak suçlarının Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 9 2 (Ç) maddesinde sayılan suçlardan olmadığı bu nedenle Başvuranın aday olma niteliğine aykırılık teşkil etmediğine karar vererek Başvuranın adaylığının devamına ve kararın bir suretinin Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’na bildirilmesine karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon