Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 13/2015
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 9(2)(Ç) Fasıl 154 Ceza Yasası: Md. 300 331 334 339
Karar Konusu:ADAYIN SABIKA KAYDI – SEÇİLEBİLME NİTELİKLERİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Başvuran Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nun 18/3/2015 tarihinde aldığı mahkumiyet nedeniyle seçilebilme niteliğini kaybettiği muhtarlığının düştüğü ve yerinin boşalmış sayıldığının Resmi Gazete’de ilan edilmesi kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Seçim ve Halkoylaması Yasasının seçilebilme niteliklerini düzenleyen 9(2)(Ç) maddesinde yer alan dolandırıcılık suçunun Fasıl 154 Ceza Yasasının 300. maddesini değil dolandırma niyeti ile işlenen tüm suçları kapsadığını belirterek İtiraz edenin mahkûm edildiği Fasıl 154 Ceza Yasasının 331 334 ve 339. maddelerinin de dolandırıcılık suçunu kapsadığından Başvuranın itirazını reddetti.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon