Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 35/2017
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY.Md. 9(2)(Ç) 53(1) Fasıl 154 Ceza Yasası: Md. 331
Karar Konusu:ADAYIN SABIKA KAYDI – SEÇİLEBİLME NİTELİKLERİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Yeniden Doğuş Partisi’nin 7/1/2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Girne İlçesi adayı olarak başvuru listesinde gösterilen şahıs sahte belge düzenleme sahte belgeyi tedavüle sürme resmi evrak sahteleme ve sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme suçlarından mahkumiyeti bulunması nedeniyle Girne İlçe Seçim Kurulu tarafından seçilebilme niteliği bulunmadığından adaylığının düşürülmesi kararına karşı 4/12/2017 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Başvuranın sahte belge düzenleme sahte belgeyi tedavüle sürme resmi evrak sahteleme ve sahte resmi belgeyi tedavüle sürme suçlarından mahkumiyeti bulunması nedeniyle Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 9. maddesinin (2). fıkrasının (Ç) bendi altında Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde seçilebilme niteliğini haiz olmadığına sahtekarlık suçunun Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 331. maddesinde yer alan tanımlamasında suç unsurları arasında dolandırmak niyetinin bulunması nedeni ile adı geçen kişinin mahkum edildiği sahtekarlık suçlarının dolandırıcılık başlığı altında değerlendirilmesi gerektiğine sonuç olarak Başvuranın Seçim ve Halkoylaması Yasası madde 53(1) altında aday olamayacağına karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon