Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 29/2017
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:Siyasal Partiler Yasası. Md.27(2)
Karar Konusu:CİNSİYET KOTASI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Ahmet Oğuz Ceyda 22/11/2017 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe ile başvurarak 7/1/2018 tarihinde gerçekleşecek Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde adayların belirlenmesi için Ulusal Birlik Partisi’nde gerçekleştirilen ön seçimde: a) 49/2015 sayılı Siyasal Partiler Yasası madde 27(2)’de yer alan cinsiyet kotası kuralının hatalı uygulandığını ve Lefkoşa İlçesinde 5 kadın aday olacağına karar verildikten sonra Lefkoşa’da sadece 5 kadın aday adayı varken dolayısıyla 5 kadın aday adayının adaylıkları kesinken bu kadın aday adaylarının ön seçime dahil edilmesinin hatalı olduğunu b) Cinsiyet kotasından faydalanan kadın adaylardan daha fazla oy almasına rağmen ön seçim sonucunda aday olamamasının yanlış ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ve c) Parti Üyelerinin ön seçimde oy verirken her ilçedeki aday adayı sayısının yarısına oy verme kuralının ve/veya kararının hatalı olduğunu Belirterek Yüksek Seçim Kurulu’ndan gereğinin yapılmasını talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu seçim hukukunda genel kuralın seçim ile ilgili ileri sürülecek her türlü itirazın itiraza konu olayın gerçekleştiği anda huzurunda bulunulan kurula yapılması olduğunu dolayısıyla Ahmet Oğuz Ceyda’nın Yüksek Seçim Kurulu’na ilettiği itirazın aslında 18/11/2017 tarihinde ön seçimi yapan ve yürüten parti divan başkanlığına yapılması gerektiğini bu yapılmadan Başvuranın Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulunamayacağını belirterek itirazı reddetti. Yüksek Seçim Kurulu bununla beraber konunun önemine binaen Başvuranın itirazlarının içeriğini inceledi. Yüksek Seçim kurulu Ulusal Birlik Partisi Tüzüğünde ön seçimin nasıl yapılacağı hususunun Parti Meclisi tarafından hazırlanacak bir Yönetmelikle yapılacağının düzenlendiğini buna binaen Parti Meclisinin “Milletvekilliği Adaylık Yönetmeliği” ’ni hazırladığını ve mezkur ön seçimin bu Yönetmelik altında yapıldığını bu Yönetmeliğin 25(2) maddesi uyarınca cinsiyet kotası uygulamasının ilçeler bazında düzenlendiğini dolayısıyla Parti Tüzüğüne uygun olarak yapılmış bir Yönetmelik tahtında ön seçim yapılmasında bir hata olmadığını belirtti. Yüksek Seçim Kurulu Başvuranın kadın adayların ön seçime dahil edilmemeleri gerektiği iddiasına ilişkin olarak Ulusal Birlik Partisi’nin tüm kadın aday adaylarının sayısının 17 olduğu ve KKTC sınırları içerisinde en az 15 kadın adayın tesbit edilmesi istendiği gerçeği ışığında ayrıca kadın adayların sıralamasının da yapılması şart olduğundan ön seçime kadın adayların dahil edilmesinde hata olmadığını belirtti. Yüksek Seçim Kurulu Üyelerin ön seçimde her ilçenin aday sayısı kadar oy kullanmayarak sadece aday sayısının yarısı kadar oy kullanmalarının Yönetmeliğin 22. maddesinde düzenlendiğini üyelerin bu şekilde oy kullanmalarında Yönetmelik yürürlükte olduğu müddetçe hata olmadığını belirtti. Yüksek Seçim Kurulu tüm bu bahsettiği hususlara ilaveten Parti Meclisince yapılan Yönetmelik ile ilgili itirazın görüşüleceği yerin Yüksek Seçim Kurulu olmadığı gibi Anayasal eşitlik ilkesine aykırılık tespit etmek hususunda da Yüksek Seçim Kurulu’nun bir görevi olamayacağını belirtti ve başvuranın talebini reddetti.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon