Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 48/2003
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79
Karar Konusu: PROPAGANDA – CUMHURBAŞKANINA İLİŞKİN YASAKLAR –CUMHURBAŞKANIN TARAFSIZLIĞI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Cumhuriyetçi Türk Partisi Barış Ve Demokrasi Hareketi ve Çözüm Ve AB Partisi farklı tarihlerde Yüksek Seçim Kuruluna yaptıkları şikayet başvurularında özetle Cumhurbaşkanının tarafsız davranmadığını toplumun birlik ve bütünlüğünü bozacak tavır ve açıklamalarda bulunduğunu seçim yasaklarına aykırı davrandığını bir veya birden fazla parti lehine konuşmalar yaptığını belirterek Yüksek Seçim Kurulunun gereğini yapmasını talep ettiler.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu üç şikayet başvurusunu birlikte ele alıp değerlendirdikten sonra şikayetlere cevap teşkil edecek biçimde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından yapılacak tarafları sağduyulu davranmaya çağıran ve tarafların birbirlerini kötüleyip hoşgörüden uzak bir şekilde açıklamalara girmeden Anayasal yükümlülüklerini yerine getirerek ve kontrollü davranarak seçim çalışmalarını sürdürmesi aksi takdirde Kurulun ciddi önlemler alacağını belirten bir basın açıklamasının yayımlamasına ve açıklamanın ilgili partilerle seçime katılan tüm siyasal partilere gönderilmesine oybirliği ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon