Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 40/2003
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 68 69 70 81(2)
Karar Konusu:PROPAGANDA –BASIN YAYIN KURULUŞLARININ TARAFSIZLIĞI - CUMHURBAŞKANINA İLİŞKİN YASAKLAR
Karar Özeti:

Karar Özeti: Cumhuriyetçi Türk Partisi Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı ilk başvuruda Cumhurbaşkanının yaptığı konuşmalarla tarafsızlık ilkelerine ters düştüğünü toplumun birliğini ve bütünlüğünü hiçe saydığını hükümette olan partilere haksız oy sağlamaya çalıştığını Yüksek Seçim Kurulunun duyurularına aykırı ve ters düştüğünü ileri sürerek Yüksek Seçim Kurulu kararlarına uyması için karar verilmesini talep etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi ikinci başvuruda ise Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun uzun bir süreden beri tarafsızlığına ve yayın ilkelerine aykırı davrandığını bir devlet Kurumu olarak siyasi partilere eşit davranmadığını tek taraflı yayın yapıtığını sadece hükümette olan partilerin görüşlerini ve onların etkinliklerini vererek onlara propagandada haksız avantaj sağladığını ileri sürdü ve bu konuda Yüksek Seçim Kurulunun gereğini yapmasını talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyetçi Türk Partisine 1. başvurusu ile ilgili her türlü radyo ve televizyon yayınının tarafsızlık ilkelerine göre yapılması ve demokratik gruplara siyasal partilere fırsat eşitliği tanınmasına ilişkin 13 numaralı duyurunun yayımlandığının 2. başvurusu ile ilgili olarak da kamu ve özel radyo ve televizyonların tarafsızlıklarını korumaları siyasal partilere fırsat eşitliği tanımaları Seçim ve Halkoylaması Yasasının öngördüğü yasaklara uymaları ve bu ilkelere uyulması için gereğini yapması hususunda Yayın Yüksek Kuruluna bildirimde bulunan 20/10/2003 tarih ve 20/2003 sayılı kararın gönderildiğinin bildirilmesine oybirliği ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon