Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 10/2003
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 37 52
Karar Konusu:SEÇİM ÖNCESİ YURTTAŞ SAYISININ BELİRLENMESİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Cumhuriyetçi Türk Partisi Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak a) Seçim ve Halkoylaması Yasasının 52. maddesine göre belirlenen seçmen nüfusunun seçim çevresine ve seçim bölgelerine göre yazılı olarak Partilerine verilmesi ve yayınlanması için Yüksek Seçim Kurulunun karar vermesini b) 30 Eylül 2003 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilçe nüfuslarına göre ilân edilen Milletvekili sayısı ile ilgili kararı olumsuz yönde etkileyecek girişim ve/veya karar ve/veya işlem ve/veya seçmen nüfusunu artıracak herhangi bir karar ve/veya yeni yurttaş kabul edilmesinin durdurulması için bir karar verilmesini ve kamuoyuna duyurulmasını c) Yukarıda yer alan maddedeki taleplerinin reddedilmesi halinde 30 Eylül 2003 tarihinden sonra ilgili Bakanlık ve/veya Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilecek yeni yurttaşların Yüksek Seçim Kurulunun 52. maddeye göre hesaplayıp açıkladığı Milletvekili sayılarında baz aldığı ilçe nüfuslarının değişebileceğini dikkate alarak sözkonusu tarihten sonra yurttaş yapılan kişilerin seçmen listelerine yazılmaması için Yüksek Seçim Kurulunun karar vermesini Talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu seçim çevrelerine ve seçim bölgelerine ait nüfus dağılımı ile ilgili bilginin Cumhuriyetçi Türk Partisine verilmesine 2 ve 3. talepleri ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunun Anayasa ve Yasada belirlendiği şekliyle yasal olanaklar çerçevesinde gereğini yapacağına dair aldığı işbu kararın da Cumhuriyetçi Türk Partisine bir yazı ilebildirilmesine karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon