Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 36/2002
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 9(2)(ç) 148 149
Karar Konusu:ADAYIN SABIKA KAYDI – SEÇİLEBİLME NİTELİKLERİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Gazimağusa Pertev Paşa Mahallesi Bağımsız Muhtar Adayı Gazimağusa İlçe Seçim Kurulunun vermiş olduğu bağımsız muhtar adaylığının ırza geçme suçundan mahkum olması nedeni ile düşürülmesi kararına karşı dava konusu suçla ilgili kızla şu anda evli olduğunu belirterek Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Gazimağusa Pertev Paşa Mahallesi Muhtar Adayının Gazimağusa îlçe Seçim Kurulunun kararına yaptığı itirazın reddine İlçe Seçim Kurulunun kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon