Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 24/2002
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 9(2)(ç) 148 149
Karar Konusu:ADAYIN SABIKA KAYDI – SEÇİLEBİLME NİTELİKLERİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Girne Ilgaz Köyü Bağımsız Muhtar Adayı Girne İlçe Seçim Kurulunun vermiş olduğu bağımsız muhtar adaylığının sabıkası nedeni ile düşürülmesi kararına karşı Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Ilgaz köyü bağımsız muhtar adayının karakter belgesinde 14.8.97 tarihinde sirkat suçundan mahkum olduğu bu suçun Yasanın 9(2)(ç) maddesi uyarınca seçilebilme niteliğine engel olduğu nedeni ile itirazın reddine ve İlçe Seçim Kurulunun ilgilinin adaylığının düşmesi ile ilgili olarak almış olduğu kararın oy birliğiyle onaylanmasına karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon