Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 28/2000
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79 81
Karar Konusu:SEÇİM DÖNEMİ İSTİHDAM YAPILAMAYACAĞI- ZİYAFET VERİLEMEYECEĞİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı temsilcisi vasıtasıyla Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanı adayının bilgi ve talimatı doğrultusunda Gazimağusa’da “T” işletme izinli arabası olan bir şahsın 8 Mart 2000 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak işe alındığının bilgilerine geldiğini bahse konu atamanın Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79. maddesine ve Yüksek Seçim Kurulunun 5 numaralı duyurusuna aykırı olup suç teşkil ettiğini belirtti. Yine temsilci aynı şahsın Gazimağusa İlçesinde bulunan bir Hotel’de ziyafet verdiğini ve karşılığında ödenmesi gereken 2.751.000.000 TL.lık faturanın KKTC Merkez Bankası çeki ile ödendiğinin 24.3.2000 tarihli Kıbrıslı Gazetesinde duyurulduğunu ve konu kişinin de bu olayı BRT’deki seçim propaganda programında kabul ederek ödemenin yasal olduğunu ileri sürdüğünü Seçim Yasası’nın 81. maddesinin Resmi ziyafet verilemiyeceğine amir olduğunu bahse konu ziyafetin Resmi değilse ödemenin Devlet Bütçesinden yapılmaması gerektiğini ödeme şeklinin ziyafete resmiyet kazandırdığını bunun da ilgili Yasa maddesi ve Yüksek Seçim Kurulu duyurusuna aykırı olup suç teşkil ettiğini belirterek şikayetleri ışığında gerekli işlemlerin başlatılması talebinde bulundu.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu her iki şikayeti de inceleyip tezekkür ettikten sonra şikayetçi tarafın Seçim ve Halkoylaması Yasasının ihlal edildiği hakkındaki iddiaları ile ilgili olarak arzu etmesi halinde ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulabileceğinin kendisine bildirilmesine oybirliği ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon