Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 9/2000
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 74 79 80 81 82
Karar Konusu:YÜKSEK SEÇİM KURULUNA SEÇİM ÖNCESİ DANIŞMA
Karar Özeti:

Karar Özeti: Seçimler öncesinde mevcut Cumhurbaşkanı Yüksek Seçim Kuruluna 17/2/2000 tarihli bir yazı ile başvurarak seçimler öncesi bir takım etkinlik ve açılışlara katılıp katılamayacağı konusunda görüş talebinde bulundu.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu seçim işlerinde en yüksek idari ve yargısal makam olduğunu ve ileride yargısal olarak önüne gelme ihtimali olan meselelere önceden danışma yolu ile düşünce bildirmesinin hukuk esaslarına aykırı olduğunu ilaveten Yüksek Seçim Kuruluna Seçim Ve Halkoylaması Yasasının fertler veya resmi makamlar tarafından danışma amacıyle yöneltilecek seçime ilişkin sorularına cevap verme hakkını tanımadığını belirterek Cumhurbaşkanın görüş istemi ve/veya danışma talebine cevap verme yetkisi olmadığına oy birliğiyle karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon