Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 68/1998
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 73(1)
Karar Konusu: SEÇİM GÜNÜ PROPAGANDA NİTELİĞİ TAŞIYAN MATBUANIN DAĞITILIP SATILAMAMASI
Karar Özeti:

Demokrat Parti 6/12/1998 tarihinde Yüksek Seçim Kuruluna şikayette bulunarak Yenidüzen Gazetesinin 6/12/1998 tarihli 5216. sayısının "VUR MÜHÜRÜ BAŞAĞA" başlığı ile basılıp aynı gün satışa arz edildiğini ve/veya ücretsiz dağıtımına başlandığını bildirerek Seçim ve Halkoylaması Yasasının 73(1) Maddesine aykırı olduğunu iddia ettiği bu uygulamanın durdurulması ve/veya CTP lehine propaganda nitelikli söz konusu gazetenin toplattırılması ve/veya yasal işlem yapılması gerektiği kanısında olduklarını belirtti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü:

Yüksek Seçim Kurulu; 6/12/1998 tarih ve 5216 sayılı Yenidüzen Gazetesinin seçim oylamasının sonuna değin dağıtılmasının yasaklanmasına ve bu gazetenin evlere dağıtılan nüshalar dışındaki nüshalarının bayilerden tevziatçılardan ve toplu veya başka şekilde bulundukları yerden toplattırılmasına ve bu kararın gereğinin yapılması için bir yazı ile birlikte ivedilikle Polis Genel Müdürlüğüne gönderilmesine ve ceza kovuşturması amaçları için konunun Başsavcılığa bildirilmesine oy birliğiyle karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon