Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 65/1998
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 74
Karar Konusu:PROPAGANDA AMAÇLI BİR FİLMİN 74. MADDENİN ÖNGÖRDÜĞÜ ANLAMDA DUVAR İLÂNI VEYA EL İLÂNI VEYA DİĞER HER TÜRLÜ MATBUA KAPSAMINDA MÜTALÂA EDİLMESİNE OLANAK YOKTUR.
Karar Özeti:

Demokrat Parti, Bayrak Radyo Televizyonundan 10.11.1998 tarihinden itibaren yayımlanmaya başlayan Ulusal Birlik Partisinin propaganda amaçlı bandında milli duyguları istismar edecek şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti (Türk) Bayrakları ile Güvenlik Kuvvetlerine mensup askerlerin görüntülerinin banttan yayımlandığını ve bu yayının 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 74. maddesini açıkça ihlâl ettiğini iddia ederek bandın değerlendirilerek gereğinin yapılması isteminde bulundu.

Konu görüşüldü gereği düşünüldü:

Tefsir Hukukuna göre bir yasada yer alan yasaklayıcı kurallar dar bir tefsire tabi tutularak yorumlanmalıdır.

Yasanın 74. maddesi incelendiğinde bu maddenin “……… duvar ilânları ile el ilânları ve diğer her türlü matbualar üzerinde”, sair şeyler yanında, Türk Bayrağının bulunmasını yasakladığı görülecektir.

Yukarıda sözü edilen ilke uyarınca hareket edildiğinde U.B.P.’nin reklâm filminde Türk Bayrağı ve KKTC Bayrağı görülmekle birlikte böyle bir filmin 74. maddenin öngördüğü anlamda duvar ilânı veya el ilânı veya diğer her türlü matbua kapsamında mütalâa edilmesine olanak yoktur. Güvenlik Kuvvetlerinin görüntülenmesini engelleyici bir kural ise Yasada mevcut değildir.

Yukarıdaki nedenlerle itirazın reddolunmasına oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon