Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 59/1998
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 68
Karar Konusu:MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİNDE YER ALMAYAN CUMHURBAŞKANININ BU SEÇİMLERDE YER ALMIŞ GİBİ DAVRANILARAK, ŞAHSININ, PROPAGANDA AMAÇLARI İÇİN KULLANILMAK İSTENMESİ YANSIZLIK KONUMUNU ZEDELEMEKTEDİR.
Karar Özeti:

B.R.T.K. Müdürlüğü, Cumhuriyetçi Türk Partisinin B.R.T.K. Televizyonunda yayımlanması için

bu kuruma verdiği reklâm filminin bir kopyasını da sunduğu 11 Kasım 1998 tarih ve B.R.T.K. 040-044/98 sayılı yazısında B.R.T. “Reklâm Komitesinin” filmi izlediğini ve Komitenin filmde:

1.

Karşı tarafı aşağılama olduğu,

2.

KKTC Bayrağı kullanıldığı,

3.

Devletin yerildiği,

4.

KKTC Cumhurbaşkanının taraf kılındığı, yerildiği ve alay edildiği

noktaları üzerinde durduğunu bildirdi ve Müdürlük ile Reklâm Komitesinin, Yüksek Seçim Kurulunun seçim yasaları çerçevesinde gereken görüşü üretmesi isteminde bulundu.

Demokrat Parti genel başkanı da 10 Kasım 1998 tarihli yazısı ile, gazete ilânlarından elde ettiği bilgiye göre, C.T.P.’nin B.R.T.K.’ye yayım için verdiği konu “Karikatür reklâm filmi” ’nin gerek şahsı gerekse Başbakan ve Cumhurbaşkanının kişiliği için, KKTC bayrağı da kullanılarak, aşağılayıcı söz ve görünüm içerdiğine itiraz ederek filmin incelenmesi ve yayımına engel olunması isteminde bulundu.

Konu görüşüldü gereği düşünüldü:

1998 milletvekilliği genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı yer almamaktadır. Cumhurbaşkanı bu seçimlerde yer almış gibi davranılarak, şahsının, propaganda amaçları için kullanılmak istenmesi yansızlık konumunu zedelemektedir.

Konu reklâm filminin Cumhurbaşkanını gösteren birinci “düello” bölümünün TV’de gösterilmesinin yasaklanmasına oyçokluğu ile ve filmin diğer bölümlerinin yayımlanmasında bir sakınca

bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon