Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 14/1998
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 38, 38B, 42 ve 52
Karar Konusu:KÜTÜKLER İLE SANDIK SEÇMEN LİSTELERİ.
Karar Özeti:

İlçe seçim kurullarında her seçim çevresi için 1. (1)

seçmenlerin kayıtlı olduğu kütükler;

(2)

seçmen yaşına ulaşmamış yurttaşların kayıtlı olduğu kütükler; ve

(3)

seçmen kütüklerinden hazırlanmış sandık seçmen listeleri

bulundurulmasına

2.

Söz konusu kütüklerdeki kayıtlarda değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 38 ve 38 B maddeleri uyarınca gerekli değişikliklerin üç aylık dönemler itibarıyle yapılmasına, ancak milletvekilliği veya belediye meclisi genel seçimleri için milletvekili ve belediye meclisi üye sayıları saptanacağında, seçmen ve seçmen yaşına ulaşmamış yurttaşlar ile ilgili kütüklere, seçimin başlangıç tarihinden önceki üç aylık dönem

bitimine kadar meydana gelen değişiklikler işlendikten sonra elde edilen nüfusun esas alınmasına, ve

3.

Her Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve

yerel kuruluş organları genel seçimlerinde kütükler ile sandık seçmen listelerinin yeniden tanzim edilmesine


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon