Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 1/1997
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 62 ve 63
Karar Konusu:BİR YERDEKİ İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ SEÇİMİNDE ADAYLIKTAN ÇEKİLEN VEYA ADAYLIĞA AYKIRILIĞI OLAN TÜM ADAYLAR SEÇİLMİŞ OLSA DAHİ, YERLERİNE LİSTEDE SIRA İTİBARI İLE KENDİLERİNDEN SONRA GELENLER SEÇİLMİŞ OLACAĞI NEDENİYLE, BU DURUMDA SADECE İHTİYAR HEYETİ ÜYELİKLERİNİN SAYISINA EŞİT KİŞİ BULUNDUĞUNDA O YERDE SEÇİM YAPILMASINA GEREK YOKTUR.
Karar Özeti:

Dipkarpaz Polat Paşa mahallesi ihtiyar heyeti üyeliğinde boş bulunan 4 yer için 15 Haziran 1997’de

yapılacak ara seçimlerde Ulusal Birlik Partisinden 4 ve Demokrat Partiden de 4 kişi aday oldu. U.B.P. adaylarından Mustafa Acum’un mahkûm olduğu bir suçtan dolayı değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 9(2) (Ç) maddesi uyarınca seçilebilme niteliğine sahip olmadığı saptandığından, Salman Yılmaz ise 20.5.1997 tarihinde adaylığını geri çektiğinden ve DP adaylarından Orhan Ölmez ile Yonus Yılmaz’ın da mahkûm oldukları suçlardan dolayı seçilebilme niteliğine sahip olmadıkları saptandığından söz konusu mahallede boş bulunan 4 ihtiyar heyeti üyeliği için U.B.P.’den 2, D.P.’den de 2 olmak üzere toplam 4 aday kaldı.

Değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 63(1) (a) maddesi şöyledir:

“Milletvekilliği, belediye meclisi ve ihtiyar heyeti üyeliği aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna veya ilçe seçim kuruluna verilmesinden sonra adaylıktan çekilme veya adaylığa aykırılık, seçim sonuna kadar dikkate alınmaz ve o adayın bulunduğu listede değişiklik yapılmaz.

Ancak bu gibiler, seçim sonunda, seçilmiş bulunurlarsa, çekilmeleri veya adaylığa aykırılıkları hüküm ifade eder ve yerlerine, listede sıra itibarıyla kendilerinden sonra gelenler seçilmiş olur.”

Aynı Yasanın 62. maddesi şöyledir:

“Herhangi bir seçimde, kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olması halinde, Yüksek

Seçim Kurulu, bu Yasa uyarınca ondan sonra yapılması gereken işlemleri durdurur; aday veya adayların seçildiğini ilan eder…………………………”

Dipkarpaz Polat Paşa mahallesi ihtiyar heyeti üyeliği aday listelerinin ilçe seçim kuruluna verilmesinden

sonra adaylıktan çekilme ve adaylığa aykırılıklar, Yasanın 63(1) (a) maddesi kurallarına göre seçim sonuna kadar dikkate alınmadığına ve o adayların bulunduğu listelere değişiklik yapılamadığına göre, konu yerde seçim yapılacaksa mevcut listelerle seçime gidilmesi gerekir. Bu şekilde yapılacak bir seçim sonucunda adaylıktan çekilen ile adaylığa aykırılıkları olanların tümü de seçilmiş olsalar dahi yerlerine listede sıra itibarı ile kendilerinden sonra gelenler seçilmiş olacağından ve bu durumda sadece 4 aday yani, ihtiyar heyeti üyeliklerinin sayısına eşit sayıda kişi bulunduğundan, seçim sonucunda seçilmiş olacak 4 kişi ile 62. maddeye uygun olarak hareket edilip Yasa uyarınca bundan sonra yapılması gereken işlemler durdurularak seçildiği ilan edilecek seçilme yeterliğine sahip 4 aday aynı kişiler olacaktır.

Seçim sonucunda seçilmiş olacak kişiler ile 62. maddeye uygun olarak hareket edilip seçildiği ilan edilecek kişiler aynı adaylar olacağından Dipkarpaz Polat Paşa mahallesinde ihtiyar heyeti üyeliği seçimi yapılmasına gerek bulunmadığına ve seçilme yeterliğine sahip 4 adayın 62. maddeye uygun olarak seçildiğinin ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon