Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 3/1996
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 14
Karar Konusu:KARAR NO. 1/1996 UYARINCA YAPILACAK ARAŞTIRMA SONUCUNDA, SEÇİLMİŞ OLACAK KİŞİNİN SEÇİLMESİNE ENGEL BULUNMADIĞI AÇIKÇA GÖRÜLÜRSE, GENEL SEKRETERLİKÇE O KİŞİ HAKKINDA YASA GEREĞİ İŞLEMLER YAPILIR, ENGEL DURUM VARSA KONU KARAR İÇİN KURULA SUNULUR.
Karar Özeti:

Kurul, ileride belediye meclisi ve ihtiyar heyeti üyeliklerinde meydana gelecek boşalmalar nedeniyle Yasanın 14(2) maddesi uyarınca seçilmiş olacak kişiler hakkında Genel Sekreterlikce Karar No. 1/1996’da belirlenen şekilde araştırma yapılmasına ve araştırma sonucunda, seçilmelerine engel bulunmadığının açıkça görülmesi halinde Yasa gereği seçildiklerinin duyurulmasına ve tutanaklarının hazırlanmasına, seçilmelerine engel olabilecek durumları saptananlar hakkında ise karar verilmek üzere konunun Kurulun bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon