Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 1/1996
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 14
Karar Konusu:BELEDİYE MECLİSİ VE İHTİYAR HEYETİ ÜYELİKLERİNDE BOŞALAN YERE SEÇİLMİŞ OLACAK KİŞİ HAKKINDA GENEL SEKRETERİN ARAŞTIRACAĞI HUSUSLAR.
Karar Özeti:

Kurul, yeri boşalan üyelerin bağlı oldukları partilerden 19 Haziran 1994 tarihinde yer alan yerel kuruluş organları seçimlerinde aday olup seçilemeyenler arasından en çok oyu alan kişilerin, değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 14(2) maddesi uyarınca, seçilmiş olduklarının ilanından önce bu kişilerin

1.

Hayatta olup olmadıklarının, 2. Sabıka kayıtlarının, ve

3.

KKTC’de olup olmadıklarının

Genel Sekreter tarafından araştırılıp Kurula bilgi verilmesine oybirliği ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon