Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 55/1995
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 95
Karar Konusu:OY PUSULASININ ARKASINA VURULAN İLÇE SEÇİM KURULU İLE SANDIK KURULU MÜHÜRLERİ BÖLÜM VEYA YERİNİN SEÇMENLERİ YANILTTIĞI VEYA BİR TÜR PROPAGANDA OLUŞTURDUĞU İDDİASI MESNETSİZDİR.
Karar Özeti:

Ulusal Birlik Partisi genel sekreterinin 12.4.1995 tarihli yazısında KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılmakta olan oy pusulaları üzerinde ilçe seçim kurulu başkanlığı mühürü ile sandık kurulu

mühürünün eski uygulamalarda olduğu gibi oy pusulalarının arka orta kısmına denk gelecek şekilde vurulmamış olduğunu, oy pusulasında kenar köşede yıldız ambleminin bulunduğu bölümün arkasına ve/veya 7 no’lu adaya ayrılan kısmın arkasına vurulduğunu, bu durumun oylarını kullanan ve/veya kullanacak olan seçmenleri yanıltmakta ve/veya ilgili bölümde adı ve amblemi bulunan adayın lehine

etki altında kalmasına yönelik bir tür propaganda ve/veya telkin niteliği taşımakta ve/veya bu zannı yaratmakta olduğunu iddia ederek bu hususun yürürlükteki 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının genelde ruhuna ve lafzına ve özellikle seçmenin oyunu herhangi bir telkin olmaksızın, kendi serbest iradesi ile kullanmasının sağlanması şartına aykırı olduğunu ve U.B.P. olarak bu konuya şiddetle itiraz ettiklerini belirterek gerekli düzeltmenin yapılması talebinde bulundu.

Konu görüşüldü gereği düşünüldü:

Oy pusulasının arkasına vurulan söz konusu ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mühürlerinin bölüm veya yerinin seçmenleri yanılttığı veya bu yerin hemen arkasında bir adayın ambleminin bulunması dolayısıyle seçmenlerin bu aday leyhine etki altında kalmasına yönelik bir tür propaganda olduğu veya bu tür propagandayı telkin ettiğine ilişkin müştekinin iddialarında herhangi bir mesnet görülmediğinden yapılan şikayet ile istemin reddolunmasına oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon