Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 50/1995
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No: SHY. Md. 65
Karar Konusu:TESCİLİ KKTC’DE OLSUN VEYA OLMASIN KKTC SINIRLARI İÇİNDE FAALİYET GÖSTEREN TÜM DERNEKLERİN, SEÇİMLERİN DÜZEN VE DÜRÜSTLÜK İÇİNDE YAPILMASI AÇISINDAN, 46/1995 SAYILI KARAR KAPSAMINDA MÜTALAA EDİLMELERİ GEREKİR.
Karar Özeti:

13.4.1995 tarihinde yayımlanan Kıbrıs Gazetesinin 14, 26 ve 27. sayfalarında yer alan dernek ilanları dolayısıyle, Kurulun 12.4.1995 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar uyarınca YSK Başkanı sabah saat 06.00’da Polis Genel Müdürlüğünü arayarak Kıbrıs Gazetesinin dağıtımının yasaklandığını bildirdi ve toplattırılmasını emretti. Daha sonra ilanları veren derneklerin Kıbrıs’ta tescilli olmadığı gözlemlendiğinden ortaya çıkan tereddütün izale edilmesine kadar toplattırma kararı geçici olarak yine YSK Başkanı tarafından durdutulmuştu.

Konu saat 09.00’da Yüksek Seçim Kurulunda yeniden değerlendirildi ve tescili KKTC’de olsun veya olmasın KKTC sınırları içinde faaliyet gösteren tüm derneklerin seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde yapılması açısından 16 numaralı duyuru (Karar No. 46/1995) kapsamında mütalaa edilmeleri gerektiğine ve KKTC dışında kurulmuş veya faaliyette bulunan bir derneğe ait ilanın KKTC’de yayımlanan gazete veya dergilerde yer alamayacağına, siyasal amaçlı bir

ilanın yerel gazete veya dergilerde yayımlanmasının bu gibi dernek için KKTC’de faaliyet olarak kabul edilmesine, toplattırılması geçici olarak durdurulan 2037 sayı ve 13.4.1995 tarihli gazetenin toplattırılmasına devam edilmesine oyçokluğu ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon