Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 49/1995
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 25 ve 157
Karar Konusu: BİR SANDIK KURULUNUN OLUŞUMUNA DAİR İLÇE SEÇİM KURULUNA ŞİKÂYET YAPILIR ANCAK BU ŞİKÂYET GERİ ÇEKİLİRSE AYNI OLUŞUM İÇİN YÜKSEK SEÇİM KURULUNA İTİRAZ YAPILAMAZ. ÇOK YAKIN BİR GEÇMİŞTE BİR SİYASAL PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLARAK SEÇİMLERE KATILAN BİR KİŞİNİN SANDIK KURULU BAŞKANI VEYA ÜYESİ OLARAK ATANMASI SAKINCALIDIR.
Karar Özeti:

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı R.R.Denktaş’ın temsilcisi 12.4.1995 tarihli yazısı ile Girne ilçe seçim kurulunun, Girne ilçesindeki sandık kurullarını oluşturduğunu ve listesinin bugün saat 13.00 civarında bağımsız Cumhurbaşkanı adayı R.R.Denktaş’ın temsilcisine verildiğini ve yapılan

incelemede bazı sandıklarda görevli kurul başkanları aleyhine Girne ilçe seçim kurulu başkanlığına Yasanın 157 (1) maddesi ışığında sözlü şikâyette bulunduğunu ancak ilçe seçim kurulunun 4 başkanla ilgili şikâyeti reddettiğini Hasan Karagil ile ilgili şikâyette devam edilmesi halinde ise bu şahsın başkanlıktan alınabileceğini ancak üyeliğinin devam edeceğinin kendilerine bildirildiğini, seçimle ilgili sandıklar 13.4.1995 tarihinde sabahleyin sandık kurulu başkanlarına teslim edilebileceğinden ve yeterli zaman olmadığından ilgili Yasanın 157 (3) maddesi ışığında şikâyetin Yüksek Seçim Kuruluna yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek itirazla ilgili şahıslar ile gerçekleri şöyle özetlemiştir:

1)

Hasan Karagil, 12 numaralı sandık kurulu başkanı olup, 1993 seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili adayı idi. Aradan geçen süre içerisinde C.T.P. için çalışmaya devam etti, propaganda çalışmalarına katılıp konvoylarda yer aldı, broşür dağıttı.

2)

İlkay Çiğiltepe, 36 numaralı sandık kurulu başkanı olup, C.T.P. militanı gibi çalışmakta, konvoylara katılıp, broşür dağıtmaktadır.

3)

Ayhan Körükçü, 37 numaralı sandık kurulu başkanı olup, C.T.P. militanı gibi çalışmakta, konvoylara katılıp, broşür dağıtmaktadır.

4)

Arif Yetkili, 86 numaralı sandık kurulu başkanı olup, 1993 seçimlerinde yine sandık kurulu başkanlığı yapmış ve yanlı tutumu nedeniyle birçok tartışmalara sebep olmuştu. 2. ve 3. sıradaki şikâyet nedenleri aynen onun için de geçerlidir.

5)

Aziz Eminsel, 90 numaralı sandık kurulu başkanı

olup 2. ve 3. sıradaki şikâyet nedenleri onun için de geçerlidir.

İzah edilenler ışığında bahse konu 5 sandık kurulu başkanının sandık kurullarında görev almalarına bağımsız Cumhurbaşkanı adayı R.R.Denktaş adına itiraz eden temsilcisi, bu kişilerle ilgili olarak Girne ilçe seçim kuruluna yapılan şikâyeti reddeden kararlar aleyhine itiraz ettiğini belirtmiş ve gerekli değişikliğin yapılması yönünde karar verilmesini rica etmiştir.

Konu görüşüldü ve gereği düşünüldü:

Girne ilçe seçim kurulu başkanından alınan bilgilere göre bağımsız aday Sayın Rauf R. Denktaş’ın temsilcisi 12 numaralı sandık da dahil olmak üzere 36,37,86 ve 90 numaralı sandık kurulu başkanlarının tayinine itiraz ettiği ancak yapılan görüşmede sadece 12 numaralı sandık kurulu başkanı aleyhine itirazını sürdürdüğü diğer sandık kurulu başkanları aleyhine yapılan itiraz veya şikâyeti geri çektiği anlaşılmıştır. İtiraz edenin 36,37,86 ve 90 numaralı sandık başkanları aleyhine yapılan şikâyeti kendiliğinden geri çektiği cihetle bunlar üzerinde yeniden Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edemeyeceğine ve bu sandıkların oluşumuna ilişkin şikâyetin reddolunmasına oybirliği ile karar verildi.

12 numaralı sandık ile ilgili itirazda ileri sürülen iddia ilgili sandık kurulu başkanı olarak atanan Hasan Karagil’in 1993 seçimlerinde C.T.P. milletvekili adayı olarak seçimlere katılması idi. Bu doğru bir saptamadır ve çok yakın bir geçmişte böyle siyasal bir geçmişi olan bir kişinin sandık kurulu başkanı veya üyesi olarak atanması sakıncalıdır. Bunun yapılmaması gerekirdi. Bu

nedenle yapılan itiraz kabul edildi ve Hasan Karagil’in 12 numaralı sandığın oluşumundaki her türlü ilişkisinin kesilmesine ve onun yerine Girne ilçe seçim kurulunun başka bir kişiyi atamasına oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon