Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 46/1995
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 65
Karar Konusu:BİR DERNEĞİN SEÇİMLERDE, PARTİLİ OLSUN VEYA OLMASIN, BELLİ ADAYLARI DESTEKLEMEK AMACINI GÜDEN FAALİYETLERDE BULUNMASI SİYASAL PARTİLER YASASININ 4. MADDESİNE AÇIKTAN AÇIĞA AYKIRI OLDUĞU GİBİ SEÇİMLERİN DÜZEN İÇERİSİNDE YÖNETİMİNE VE DÜRÜSTLÜK İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLMESİNE GÖLGE DÜŞÜRÜCÜDÜR.
Karar Özeti:

Birlikler ve Derneklerin propaganda amaçlı faaliyetleri ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan duyurunun bilgi ve gereği için Başsavcılık ve Emniyet Genel Müdürlüğüne, radyo ve televizyon ana haber bülteninden hemen sonra okunmak üzere BRTK’ye, haber olarak da TAK’a gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

“Duyuru No. 13

Anayasanın 69. maddesinin (2)’nci fıkrası, diğer bazı hususlar yanında, seçimlerin başlamasından bitimine kadar düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevini Yüksek Seçim Kuruluna vermiştir.

Yüksek Seçim Kuruluna intikal eden bazı duyumlardan herhangi bir yanlış anlamaya neden olunmaması için derneklerle ilgili yasal durumun, seçimler açısından, açıklığa kavuşturulması uygun görülmüştür.

Makul ve elzem adaptasyonlar yapılmak suretiyle halen yürürlükte olduğu kabul edilen 6/1961 sayılı

Türk Cemaat Meclisi Birlikler ve Dernekler Yasası birlik ve derneklerin kayıt ve sair işlevlerini düzenlemektedir. Bu yasanın 5. maddesi aynen şöyledir:

“Madde 5

Anayasanın veya bu kanunun herhangi başka bir Türk Cemaat kanununun herhangi bir hükmüne aykırı gayesi olan veya faaliyetlerde bulunan herhangi bir birlik, dernek ve sair teşekkül kurulamaz veya devam edemez.”

10/1975 sayılı Siyasal Partiler Yasasının 4. maddesinin ilgili kısmı şöyledir:

“4. Dernekler, belli bir partiyi desteklemek veya belli bir parti aleyhine faaliyet yürütmek, yahut partiler arasında işbirliği sağlamak, veyahut seçimlerde partili olsun veya olmasın belli adayları desteklemek veya aleyhlerinde faaliyette bulunmak, yahut bunlar arasında işbirliği sağlamak amacını güdemezler ve bu amaçla kurulamazlar.”

Bir derneğin seçimlerde partili olsun veya olmasın belli adayları desteklemek amacını güden faaliyetlerde bulunması Siyasal Partiler Yasasının 4. maddesine açıktan açığa aykırı olduğu gibi seçimlerin düzen içerisinde yönetimine ve dürüstlük içerisinde yürütülmesine gölge düşürücüdür.

Derneklerin yukarıda belirtilen yasanın 4. maddesine açıktan açığa aykırı faaliyette bulunmaktan sakınmaları gereğinin ilgililere, yetkililere ve görevlilere hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Lefkoşa 11 Nisan 1995”


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon