Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 42/1995
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 73, 79 ve 167
Karar Konusu:DAĞITILMASININ YASAKLANMASINA KARAR VERİLEN BİR KİTABIN, YASAKLAMA GEREKÇELERİNİ ORTADAN KALDIRAN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDIKTAN SONRA, DAĞITILACAĞININ DUYURULMASI ÜZERİNE, DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİNİN DE TOPLATTIRILMASI HUSUSUNDA YAPILAN İTİRAZ REDDOLUNUR.
Karar Özeti:

Ulusal Birlik Partisi 10 Nisan 1995 tarihli yazısı ile Vatan Gazetesinin 10 Nisan 1995 tarihli ve 797 sayılı nüshasında manşetten “Mavi Kitap” ın

ikinci baskı olarak 11 Nisan 1995 tarihinde okurlarına gazete ile birlikte bedava dağıtılacağını duyurduğunu, söz konusu kitabın YSK’nın daha önceki bir kararı ile yasaklanmış olduğunun duyurulduğunu, aynı gazetenin bu kitabı yine dağıtmak sureti ile YSK kararlarına karşı gelmekte ve seçmenin oyu için belli bir aday leyhinde ve diğer adaylar

aleyhinde etkileyici propaganda yaptığını iddia ederek Mavi Kitabın daha önce olduğu gibi toplattırılmasını talep etti.

Konu görüşüldü gereği düşünüldü:

Ön kapağa 2. baskı yazıldığı arka kapaktaki yazı kalktığı, “ETİ’nin katkısı” ifadeleri ile “şükranları” ifadelerinin 2. baskıda yer almadığı ve yine 1. baskının toplatılması gerekçelerinin ortadan kalktığı nedenlerine binaen itirazın reddine oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon