Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 39/1995
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79 ve 167
Karar Konusu:SEÇİMLERDE TARAFSIZLIĞINI KORUMAK ZORUNDA OLAN KIBRIS TÜRK HAVA YOLLARINA AİT BİLET ÖRNEĞİNİN ADAYLARDAN BİRİ ALEYHİNDE VE DİĞERİ LEHİNDE PROPAGANDA GÖRÜNTÜSÜ YANSITIR ŞEKİLDE DOLDURULARAK GAZETELERDE YAYIMLANMASI DEĞİŞİK TÜRDE BİR PROPAGANDADIR. ANCAK BU PROPAGANDA NİTELİKLİ İLÂNIN, KTHY İLE HERHANGİ BİR İLİŞKİSİ OLDUĞU İZLENİMİNİ VEREBİLECEK NİTELİKTE OLDUĞUNU SÖYLEMEK KESİNLİKLE OLASI DEĞİLDİR.Karar Özeti:

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Rauf R. Denktaş’ın temsilcisinden alınan yazıda 8.4.1995 tarihli Kıbrıs ve Yeni Düzen Gazetelerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Özker Özgür lehine ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Rauf R. Denktaş aleyhine “BİLETİNİ KESİN” başlıklı yayınlar

yayımlandığı ve bu yayınlarda Kıbrıs Türk Hava Yollarına ait bilet örneğinin ve/veya kuponunun kullanıldığı ve/veya KTHY amblemini çağrıştıran işaret kullanıldığı belirtilerek değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 79(1) maddesine göre Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve bunlara bağlı daire ve müesseseler ve ortaklıklar ile kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşların ve Siyasal Partiler Yasasının 10.

maddesi kapsamına girenlerin, halkoylamaları ve seçimlerde tarafsızlıklarını korumak zorunda oldukları ifade edildi ve bahse konu ilan ve/veya yayının Özker Özgür lehine, Rauf R. Denktaş aleyhine olduğu ve KTHY bilet örneği ile ambleminin kullanılmasında KTHY’nin herhangi bir katkısı olmadığı, bu yayından dolayı şikâyetleri olduğu, avukatları vasıtasıyle müracaat eden ve avukatlarının yazı ekinde sunulan yazısından da durumun anlaşıldığı ileri sürülerek Kıbrıs Gazetesinin 22. ve Yeni Düzen Gazetesinin 16. (son) sayfalarında yayımlanan reklâm ve/veya ilânın ve/veya duyurunun yasaklanması ve bunların yer aldığı gazetelerin ve/veya her türlü matbuatın toplatılması için emir verilmesi talep edildi.

Konu görüşüldü gereği düşünüldü;

1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 79. maddesi sair hususlar yanında kamu iktisadi teşebbüslerinin halkoylamalarında ve seçimlerde tarafsızlıklarını korumalarını öngörmektedir.

Söz konusu propaganda nitelikli ilanın Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Rauf R. Denktaş’ı hedef aldığı ortadadır. KTHY amblemini taşıyan ve KTHY tarafından mutat bir şekilde keşide edilen uçak biletinin bir örneği doldurularak Sayın R. Denktaş’ın 15.4.1995 tarihinde yapılacak seçimleri kaybedeceği ve 16.4.1995’den itibaren emeklilik yaşamına başlayacağı umut ve beklentisinin yansıtıldığı gözlemlenmektedir. Bu görüntünün değişik türde bir propaganda olduğuna kuşku yoktur. Söz konusu propagandanın KTHY’nin katkıları ile yapıldığı veya KTHY’nin korumakla zorunlu olduğu tarafsızlığına gölge düştüğü veya düşürüldüğü veya adaylardan Sayın Özker Özgür lehine ve Sayın Rauf R. Denktaş aleyhine olması hedeflenen bu propaganda

nitelikli ilan ile KTHY’nin herhangi bir ilişkisi olduğu izlenimi makul düşünen herhangi bir okuyucu veya izleyiciye verebilecek nitelikte olduğunu söylemek kesinlikle olası değildir. Bu nedenle itirazda herhangi bir mesnet görülmediğinden Sayın Rauf R. Denktaş’ın temsilcisinin istemlerine itibar etmek mümkün değildir ve itirazın reddolunması gerekir.

KTHY’nin avukatı ise itirazında müvekkilinden izin alınmadan KTHY bilet örneğinin adaylardan Sayın Özker Özgür lehine ve sayın Rauf R. Denktaş aleyhine olacak şekilde doldurulduğundan şikâyet etmekte ve bunun önlenmesini istemektedir. Yukarıda Sayın Rauf R. Denktaş yetkili temsilcisinin itirazı hakkında söylenenler bu itiraz için de geçerlidir. Ancak KTHY yasal haklarının ihlâl edildiği görüş ve iddiasında ise yetkili Mahkemeye başvurabilir.

Sonuç olarak gerek Cumhurbaşkanı adayı Sayın Rauf R. Denktaş’ın yetkili temsilcisinin gerekse KTHY’nin avukatı, tarafından yapılan 8.4.1995 tarihli itirazlar, yukarıda söylenenler ışığında, oybirliği ile reddolundu.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon